GUANTER CONSULTORS S.L. 

 Una experiencia de mes de 30 anys ens acredita per oferir-li un complet Assesorament

SEGURETAT SOCIAL          

               Alta i baixa empreses i autonoms

               Alta i baixa conveni especial

               Sol.licitut pensions incapacitat total o parcial

               Sol.licituts pensions jubilació, viduetat o orfandat

               Sol.licitut i obtenció vides laborals

 

 QUI SOM              ON SOM                      EMAIL