GUANTER CONSULTORS S.L. 

 Una experiencia de mes de 30 anys ens acredita per oferir-li un complet Assesorament

SOCIETATS        

               Confecció i constitució de societats

               Adaptació i transformació de societats

               Confecció dels comptes anuals

               Confecció de l'impost d'entitats en règim d'atribució de rendes

               Confecció d'actes i acords socials

 

 QUI SOM                ON SOM                      EMAIL